Finn Boelsmand (2015): Popper. Origo 133/134 februar 2015 Datering & videnskabsteori side 10-12.

http://www.datering.dk/data/origo133ver10 side 10-12 Popper.pdf