Finn Boelsmand (2015): Når årsagsforklaringer er vanskelige at finde eller teste. Origo 133/134 februar 2015 Datering & videnskabsteori side 14-15.

http://www.datering.dk/data/origo133ver10 side 14-15 Når årsagsforklaringer er vanskelige at finde eller teste.pdf

Finn Boelsmand (2015): Einstein-citater. Origo 133/134 februar 2015 Datering & videnskabsteori side 50-51.

Albert Einstein (1879-1955), fysiker.

• ”Videnskab uden religion er lam. Religion uden videnskab er blind”. Albert Einstein, oversat

http://www.datering.dk/data/origo133ver10 side 50-51 Einstein-citater.pdf

Skeln mellem Darwins erkendelse og Darwins mekanisme.

Darwins erkendelse:

  • Alle planter, dyr og mennesket er i slægt.

Darwins mekanisme:

  • ”De bedst egnede overlever.”

Finn Boelsmand (2015): Marsmanden. Origo 133/134 februar 2015 Datering & videnskabsteori side 49.

Fysikeren Jens Martin Knudsen (1930-2005) er kendt som ”Marsmanden” p.g.a. hans i TV kendte Marsforskning og entusiastiske formidling af astronomi. Han har forfattet adskillige videnskabsteoretiske (=videnskabernes filosofi, metoder, sandhedskriterier) ordsprog.

http://www.datering.dk/data/origo133ver10 side 49 Marsmanden.pdf

Michael J. Behe (2021): Devolution. Om hvordan den nyeste DNA-forskning udfordrer evolutionsteorien. ProRex.

Store forsøg med studier af bakterien E. Coli og fisken Cichlid viser, at der forekommer mange mutationer, hvoraf de fleste er skadelige og nogle få er gavnlige. Dermed bliver det skadelige mutationer som styrer artens fremtid og gør at arten overlever og får afkom, men senere viser det sig at de mangler nogle virkemåder fra de beskadigede gener. Derfor overlever arten kun et stykke tid.

Mekanisme:

  • devolution = de mange skadelige mutationer bliver styrende, arten overlever og får afkom, senere mangler den nogle virkemåder fra de beskadigede gener, arten overlever kun et stykke tid

"Den bedst egnede overlever, et stykke tid."

Nogle individer med beskadigede gener overlever og får afkom. Senere kommer de til at mangle nogle virkemåder fra de beskadigede gener. Dermed dør arten.

http://www.devolution.dk/