Professor Willy Fjeldskaar (2015): Er jordas sedimenter gamle? Origo 133/134 februar 2015 Datering & videnskabsteori side 38-39. (norsk)

http://www.datering.dk/data/origo133ver10 side 38-39 Er jordas sedimenter gamle.pdf