Finn Lykke Nielsen Boelsmand (2015): Kulstof-14-datering. Nogle åbne spørgsmål-2. Origo 133/134 februar 2015 Datering & videnskabsteori side 45-48.

http://www.datering.dk/data/origo133ver10 side 45-48 Kulstof-14-datering Nogle åbne spørgsmål-2.pdf

Brevkasse på skabelse.dk + Finn Boelsmand (2015): FAQ/OSS til C14-metoden. Origo 133/134 februar 2015 Datering & videnskabsteori side 44.

http://www.datering.dk/data/origo133ver10 side 44 FAQ OSS til C14-metoden.pdf

Professor Willy Fjeldskaar (2015): Er jordas sedimenter gamle? Origo 133/134 februar 2015 Datering & videnskabsteori side 38-39. (norsk)

http://www.datering.dk/data/origo133ver10 side 38-39 Er jordas sedimenter gamle.pdf

Finn Lykke Nielsen Boelsmand (2015): Kulstof-14-datering. Nogle åbne spørgsmål-1. Origo 133/134 februar 2015 Datering & videnskabsteori side 40-43.

http://www.datering.dk/data/origo133ver10 side 40-43 Kulstof-14-datering Nogle åbne spørgsmål-1.pdf

Professor Willy Fjeldskaar (2015): Om jordas alder. Origo 133/134 februar 2015 Datering & videnskabsteori side 36-37. (norsk)

http://www.datering.dk/data/origo133ver10 side 36-37 Om jordas alder.pdf