Isocronmetoden, Orbit BA 2. udgave side 219-222.
(Tegn en graf ligesom på side 220.
Indsæt i aldersformlen på side 220.)

Rubidum-strontium-datering af Jorden og meteoritter, origo133ver10.pdf side 26-29.
(Tegn en graf ligesom Figur 4. Rb-Sr datering af silikat fra Weekeroo Station jernmeteoritten side 28.
Indsæt i aldersformlen på side 26. 87Srbaggrund = 0)