• ”Ingen fortidsteori er 100 % sand. Data peger altid i forskellige retninger.”

 

En fortidsteori er en teori for noget der er sket i fortiden.

Hvilke teorier har man fx for Jordens historie? Hvordan går det en teori om at Jorden og meteoritterne har fælles historie (se eksempel 1)? Hvordan går det en teori om at meteoritterne har fælles historie (se eksempel 2)?

Eksempel 1. Datering af Solsystemet. Patterson (1956). Pattersons scenario er at Jorden og meteoritterne startede samtidig og siden er deres uran henfaldet til bly.

Før man sætter dele af Pattersons teori på spil, kan man forledes til at tro at den er 100 % sand, hvilket den ikke er. Eksemplet gennemgås senere i dette hæfte.

Eksempel 2. Rubidium-strontium-datering af Jorden og meteoritter. Burnett & Wasserburgs scenario er at meteoritterne startede samtidig, og siden er rubidium henfaldet til strontium.

Før man sætter dele af Burnett & Wasserburgs teori pa spil, kan man forledes til at tro at den er 100 % sand, hvilket den ikke er.

Tabel 1. Fortidsteorier.

 

Den hypotetisk-deduktive metode.

1. ”sæt (en del af ) teorien (=hypotesen) pa spil”

2. ”afled (=deducér) konsekvenser/forudsigelser fra teorien”

3. ”tjek med ”nye” data”

4. ”lad data falde tilbage pa teorien”

5. ”var åben overfor at der kommer en (delvis) modsigelse”

Tabel 2. Hypotetisk-deduktiv metodes 5 trin.

 

Origo 133/134 februar 2015 Datering & videnskabsteori. http://www.skabelse.dk/vare/datering-og-videnskabsteori/

 

Webmaster: Finn Boelsmand.